Trygge leker er foreldrenes ansvar

Leken skal være på barnas premisser, som betyr imidlertid ikke at foreldrene og andre voksne ikke skal legge seg i hvordan, hvor eller hva barn leker. Voksne har en soleklar plikt til å se til at det fysiske miljøet der barn leker er tilrettelagt slik at barna kan leke, lære, utforske og utfolde seg på en trygg og naturlig måte. Det betyr for eksempel at man ser til å fjerne ting som kan være farlige for barna, sette fysiske grenser som barna kan leke trygt innenfor og at de lekene som barna leker med er tilpasset dem og det alderstrinn de befinner seg på.

Solide leker for utemiljø

I dag er det god tilgang på gode og solide leker for utemiljø. Leker som gir barna utmerkede muligheter til å utvikle seg fysisk, mentalt og sosialt på en trygg måte, men som samtidig kan gi barna muligheter til å teste seg selv og tøye grenser.toys-332183_960_720

Ta for eksempel trampolinen som plutselig ble veldig populære blant småbarnsfamilier. Gjennom å hoppe på trampoline trener barna hele kroppen på en i utgangspunktet skånsom måte. Man trenger spenst, styrke, smidighet, balanse og koordinasjon. Alt på en gang uten risiko for overbelastning slik en lett opplever ved mer ensidig lek eller idrett, mens de også lærer at feiltrinn kan gjøre skade. Dette er bra fordi de fort lærer forskjellen på feilaktig og riktig bruk. Her på nettet kan man lese masse om slike leketøy og leker.

At voksne er seg bevisst dette ansvaret er viktig, men det er vanskelig å trekke en klar linje mellom det å ta ansvar for barnas lekemiljø og det å overbeskytte barna. For barn må få anledning til å utforske verden rundt dem. I det ligger også å ta risker og å kjenne at det å gå for langt i en eller annen retning har konsekvenser. Gjerne i form av et skrubbsår, en vrikket fot eller en kul i pannen, men også i form av skjenn og irettesettelse.