Trangen til å skape

Trangen til å skape ligger nok latent hos alle barn. Gir man dem klosser så tar det ikke lang tid før de begynner å plassere dem i forhold til hverandre for på den måten å skapbawialnia-1e en helhet som ikke var der før (i alle fall når de er blitt ferdige med å kaste dem rundt seg slik at en voksen må hente dem tilbake).

Barnas kreativitet blir umiddelbart stimulert og de finner en intuitiv glede over å kunne skape masse variasjoner med de samme klossene. Derfor blir klossene enda mer interessante dersom de varierer i form og farge. Tenk bare på hvilken formidabel suksess Lego har blitt. Det må vandre mange millioner mennesker på jorden som har lekt og lært med disse fargerike brikkene, og som alle konstruksjonsleker stimulerer de ikke bare kreativitet, men også evnen til å planlegge og se sammenhenger. Når barn leker med byggeklosser sammen med andre barn utvikles dessuten deres evner til samarbeid.

Byggeklosser

Den dag i dag finnes et stort utvalg byggeklosser og byggesett for barn. Noen er meget enkle og beregnet på de minste barna, mens andre er betydelig mer avanserte og til og med så utfordrende at også mamma eller pappa vil være med å leke. Enkelte leker er først og fremst utformet for å skape figurer som barna kjenner igjen, mens andre kun har til hensikt å stimulere fantasien. Andre kan ha som en slags baktanke å lære barna å se geometriske sammenhenger.

At leken skal være tilpasset barnets alder og nivå er for øvrig en selvfølge. Utfordringer som barn ikke har forutsetninger for å løse skaper lett problemer som gjør at barna vil vegre seg for den type lek. Mange foreldre stiller dessuten krav til hva slags materiale klossene er laget av og hvorvidt de er tilsatt eller påført kjemikalier eller andre stoffer som de mener er skadelige for barna eller miljøet.