Krav til lekeplassen

Ideelt sett skal lekeplassen gi plass for all slags lek, dermed stilles det også store krav til lekeplassens størrelse, utforming og innehold. Mens konstruksswing-1188131_960_720jonsleker ofte vil stille krav til at det finnes klosser, pinner, steiner og så videre tilgjengelig for å bygge med, så sørger en del mer fysisk betonte leker for at det finne
s klatrestativ, trær, husker m.m. Regelbaserte leker krever på sin side ikke så mye fysiske attributter. For ballspill av alle slag rekker det ofte i utgangspunktet med en ball. Der er det imidlertid plassen som er utfordringen. Annerledes er det som regel med rollebaserte leker og samleleker som sjelden stiller nevneverdige krav til den plassen leken foregår på.

Et stort markedet for uteleketøy

Med dette som utgangspunkt har det utviklet seg et stort marked for leker i utemiljø, og fagfolk innen barneomsorg og idrettsarbeid er blitt meget dyktige når det gjelder å manøvrere i denne jungelen. For her som på de fleste andre markeder er det ikke alt som tilbys som er av god og solid kvalitet. Men et vedvarende fokus på dette har medført større konkurranse og dermed bedre kvalitet og lavere priser. Naturligvis til barnas beste.

Sikring av lekeplass

Barnas beste gjelder også ved sikring av områder der barn leker. Store ressurser legges ned på kommunalt nivå ned til nabolagsnivå når det gjelder å separere barnas lek fra ytre farer. Ikke minst så kreves det at det avsettes plass til barnas lek og det er ikke alltid like lett. Høye tomtepriser gjør gjerne plassen til en knapp faktor og det å få gehør for lekeplasser på bekostning av annet, kan sitte langt inne. Når plassen er bestemt, skal den dessuten sikres mot ytre farer som for eksempel biltrafikk. Dermed stilles det i sin tur også krav til gjerder og porter. Ofte må man inngå ett kompromiss. Man vil jo gjerne at det skal være trygt, men også rimelig og ikke minst estetisk tiltalende.