Barn og lek

Dette nettstedet handler om barn og lek, og om hvor viktig det er for et barns utvikling at det får leke fritt og helt på sine egne premisser. For at det skal gå så må de også bli gitt de rette forutsetningene til akkurat dette gjennom trygge lekeplasser og leketøy som er tilpasset dem. For sannheten er jo at lek slett ikke alltid har vært sett på som viktig, verken av foreldre eller voksne i sin alminnelighet, heller ikke av såkalte spesialiserte. Før i tiden snakket man ofte om lek som tidsfordriv, noe egentlig ganske uviktig og i hvert fall noe som ikke var like viktig som slike ting voksne drev med. Det bildet har heldigvis forandret seg i løpet av de siste 20 – 30 årene.

Lek er et tegn på sunnhet

Nå har forskningen vist oss at lek er viktig for svært mange sider ved barnets utvikling. I dag vet vi at det er et tegn på sunnhet, både fysisk og mentalt. Dersom et barn ikke eller bare sjelden viser interesse for lek, vet vi derimot at det kan være et signal på at det er noe ved barnet som ikke riktig er slik det skal være.

I dag er de aller fleste enige om at lek stimulerer så godt som alle sider ved barnets utvikling. Språk, følelser, motorikk og evnen til å omgås andre mennesker er bare noen av de områdene som sunn lek alene eller med jevnaldrende, kan stimulere. Kreativitet og problemløsning kan også nevnes i samme forbindelse. Hva man fremdeles diskuterer er imidlertid på hvilket tidspunkt man skal erstatte leken med innlæring av akademiske ferdigheter. Her finnes det ulike oppfatninger, men ingen av de bekrefter tanken om at lek er uviktig.